sobota, 9 lutego 2013

Władysław Reszka

Władysław Reszka urodził się 25 IX 1900r. w Łęgu gdzie ukończył też szkołę powszechną .Po zakończeniu edukacji w roku 1921 podjął pracę jako nauczyciel w Gimnazjum w Chojnicach. W 1922r. powierzono mu kierowanie szkoła powszechną w Rytlu .Do wybuchu wojny jako kierownik szkoły wychowywał młodzież w duchu katolickim i patriotycznym. Był oddamy w pracy i działalności społecznej na rzecz mieszkańców Rytla .W tym czasie wieś ta rozwijała się kulturalnie .W roku 1924 był założycielem Towarzystwa Sportowego "Sokół" gniazdo Rytel na wzór takiego samego jakie w Łęgu istniało od 1904 r.4 IX 1939 r. został internowany przez GESTAPO i odesłany do zakładu wychowawczego na Igłach w Chojnicach, skąd wraz z innymi więźniami został wywieziony do Doliny Śmierci i rozstrzelany przez hitlerowców około 30 XI 1939 r. Społeczność szkolna w Rytlu ufundowała tablicę pamiątkową ,która jest umieszczona w holu rytleskiego gimnazjum. W 1987 r. nadano jednej z ulic w Rytlu imię Władysława Reszki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz