niedziela, 24 lutego 2013

Rok 2013 pod znakiem inwestycji w Rytlu

Jedną z najważniejszych realizowanych w tym roku na terenie gminy inwestycji będzie rewitalizacja centrum wsi Rytel. W ramach projektu zostaną kompleksowo przebudowane ulice Ks. Kowalkowskiego, część ul. Chłopowskiej, część ul. Rynkowej i część ul. Ostrowskiej. Wybudowane będą nowe chodniki, ulice zyskają nową nawierzchnię z kostki polbrukowej i masy bitumicznej, ułożona będzie sieć kanalizacji deszczowej, pojawi się nowe energooszczędne oświetlenie. Ponadto ustawione zostaną elementy małej architektury, zagospodarowane tereny zielone oraz zmodernizowany będzie plac targowy.

Gmina uzyskała dofinansowanie na wykonanie części w/w prac w ramach projektu pn. „Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec” z Programu Operacyjnego „RYBY” 2007-2013 „Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich”. Ponadto projekt obejmuje wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rytlu oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 22 w Rytlu (od tablicy miejscowości przy cmentarzu do skrzyżowania z ul. Dworcową) i Gutowcu (od skrzyżowania z ul. Krótką do początku terenów leśnych), która będzie uzupełnieniem realizowanego już przedsięwzięcia pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”. Wartość całego projektu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków unijnych to kwota 2.090.158,12 zł, gdzie dofinansowanie z PO „RYBY” ma stanowić 85% kosztów kwalifikowanych (bez VAT) – 1.444.418,21 zł.

Wiadomo już kto wybuduje sieć kanalizacji deszczowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynierskich „INSTAL” z Człuchowa. Kwota za jaką zrealizowana będzie inwestycja to 269.157,17 zł. Całość stanowi środki własne gminy. Wykonanie prac to 15 maja br.

W późniejszym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie nawierzchni ulic. Kwota w wysokości ok. 450 tys. zł zabezpieczona na ten cel w budżecie gminy również stanowi środki własne gminy.

Przewiduje się zakończenie prac budowlanych w centrum Rytla do końca sierpnia br., natomiast budowę ścieżek rowerowych do końca listopada br.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców i turystów za możliwe do wystąpienia trudności komunikacyjne w związku z prowadzonymi pracami.

W tym roku na terenie Rytla będzie realizowana jeszcze inwestycja związana z termomodernizacją obiektu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – etap II”. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych. Poza tym prace termomodernizacyjne przeprowadzone będą w Szkole Podstawowej w Łubnej oraz Przedszkolu Samorządowym w Łęgu. Natomiast za inwestycję wykonaną w 2011 roku w Szkole Podstawowej w Krzyżu gmina otrzyma refundację części poniesionych nakładów.
Koszty inwestycji:
1) Sala sportowa w Rytlu – 501.893,82 zł brutto – wykonawca IZOBUD-GARDEN Józef Karpiński
2) Przedszkole w Łęgu – 143.240,23 zł brutto – wykonawca LANDZBERG Sp. Jawna
3) Szkoła w Łubnej – 239.812,19 zł brutto – Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella
 Wykonanie prac przewidziano na koniec sierpnia br.

Warto też przypomnieć o budowie budynku socjalnego przy boisku sportowym w Rytlu. Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, gdzie dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie pierwotnie miało być wykonane w 2012 roku, ale z powodu konieczności zmiany pozwolenia na budowę, termin realizacji musiał ulec przedłużeniu. Inwestycję zgodnie z umową ma wykonać firma DOMGAS Dorota Łapińska za kwotę 269.940,00 zł brutto w terminie do końca czerwca br.

Przemysław Bloch

Źródło

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz