sobota, 2 lipca 2016

Projekt rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Anna Bartoś z Rychnów. Wartość oferty to kwota 39.990,00 zł brutto. Termin wykonania do 30.11.2016 r.

Koncepcję rozbudowy wcześniej wykonała firma PLANER Wiesław Redzimski z Gdańska. Koszt wyniósł 17.835,00 zł brutto.

Źródło: czersk.pl