wtorek, 23 stycznia 2018

Prezydium Rady Rodziców ZS w Rytlu

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Rytlu wydało oświadczenie (poniżej) w związku pojawiającymi się informacjami o wykreśleniu środków na rozbudowę ZS w Rytlu z projektu kolejnej uchwały budżetowej Gminy Czersk na rok 2018.  Przypomnijmy, na poniedziałkowej (22.01) sesji Rady Miejskiej zaplanowano głosowanie zmienionego przez burmistrza projektu budżetu Gminy Czersk na 2018 rok (zobacz artykuł).


Oświadczenie
                        Rada Rodziców Zespołu Szkół w Rytlu oświadcza, iż pismem z dnia 10 października 2016 r., mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży, zwróciła się  do Burmistrz Czerska Pani Jolanty Fierek m.in. z pytaniem dot. terminu i zakresu rozbudowy budynku szkolnego.  Pytanie to zostało skierowane, ponieważ do ZS w Rytlu uczęszcza ponad 400 uczniów, co sprawia, że codziennie uczy się, pracuje i przebywa w nim najprawdopodobniej ponad pół tysiąca osób. Zlikwidowane zostały placówki oświatowe w mniejszych miejscowościach, a dzieci z nich zasiliły grono uczniów naszej szkoły. Obecnie niewystarczająca jest ilość pomieszczeń dostępnych dla uczniów, nauczycieli i pracowników, a ciągi komunikacyjne, w szczególności strome schody, wąskie przejścia, świetlica znajdująca się w piwnicy i biblioteka mieszcząca się na poddaszu, w naszej ocenie nie odpowiadają dzisiejszym wymaganiom. 
                        W odpowiedzi otrzymaliśmy pisemne zapewnienie o rozpoczęciu rozbudowy ZS w Rytlu po zakończeniu prac w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku, tj. w roku 2018. 
                        Panie i Panowie Radni, wiedząc o sporach, jakie często dzielą dorosłych, ale mając na względzie dobrze pojęty interes społeczności lokalnej, a w szczególności dzieci i młodzieży, prosimy o rozważenie możliwości podjęcia przez Państwa wspólnych działań w tym zakresie. Decyzja o rozbudowie Zespołu Szkół w Rytlu nie budzi kontrowersji, wręcz przeciwnie, wydaje się, że w społeczności Rytla i okolic nie ma nikogo, kto nie chciałby tej inwestycji.  

                        Wobec powyższego zwracamy się z do Pań i Panów Radnych gminy Czersk z uprzejmą prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do zapewnienia w uchwale budżetowej Rady Gminy w Czersku na rok 2018 środków na rozpoczęcie rozbudowy naszej szkoły.  

Rytel, dnia 21 stycznia 2018 r. 

www.wizjalokalna.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz