sobota, 5 października 2013

Inwestycje w Rytlu - zdjęcia


 Przypomnijmy, że projekt otrzymał dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 (dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych – bez VAT). Zakres projektu obejmuje odnowę i rewitalizację centrum miejscowości Rytel oraz budowę dwóch odcinków ścieżki rowerowej w Rytlu i Gutowcu. W ramach pierwszego etapu projektu przeprowadzono m.in.:
  1. Przebudowę chodników wzdłuż ulic Ks. Kowalkowskiego, Chłopowskiej, Ostrowskiej oraz Rynkowej.
  2. Przebudowę zjazdów indywidualnych.
  3. Budowę18 miejsc parkingowych przy ul. Ks. Kowalkowskiego o łącznej powierzchni ponad 230 m2.
  4. Modernizację placu rynkowego przy ul. Ostrowskiej..
  5. Instalację punktów świetlnych wzdłuż chodników oraz punktów świetlnych typu parkowego  wyposażonych w energooszczędne źródła światła typu POWER LED.
  6. Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Rytlu, o wymiarach 29,05×19,15 m wraz z ogrodzeniem o wysokości 4 m. Obiekt po wybudowaniu będzie pełnić rolę boiska ogólnodostępnego.
Ze względu na brak możliwości sfinansowania z PO RYBY przebudowy układu drogowego, gmina Czersk we własnym zakresie wykonała budowę kanalizacji deszczowej w centrum Rytla oraz wykonała  nową nawierzchni ulic.
czersk.pl

1 komentarz: