środa, 10 lipca 2013

Inwestycje w Rytlu cz. 2

Budowa chodników, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, placów oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej na terenie gminy Czersk.

Firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa zrealizuje zadnie związane z budową nowych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz utwardzeniem parkingów i placów na terenie gminy Czersk. W dniu 2 lipca br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.

Zakres inwestycji obejmuje:
- plac przy świetlicy wiejskiej w Zapędowie (36 m2),
- chodnik w ul. Chłopowskiej w Rytlu (225 m2),

Zakończenie prac przewidziano na 15.10.2013 r.


Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB

Rozpoczęto prace związane z przebudową dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB. Zadanie realizuje Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Zbigniew Błociński z Czerska. Wartość inwestycji to kwota 194.991,24 zł brutto.

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót na niżej wymienionych odcinkach dróg:

- Rytel, ul. Chłopowska – 200 m dł. x 4 m szer. = 800 m2
- Rytel, ul. Zapora – 8 m dł. x 4 m szer. = 32 m2

Termin zakończenia realizacji umowy to 16 sierpnia br.

Ul. Chłopowska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz