sobota, 30 marca 2013

Mylof Zapora - na przestrzeni lat

Historia 

Rozpoczęcie budowy stawów i zaplecza produkcyjnego w 1974 roku, a w lipcu 1975 roku powołano Zakład Hodowli Pstrąga w Mylofie, wchodzący w skład Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Bydgoszcz. W tamtym okresie hodowla pstrąga była sprawą bardzo priorytetową, korzystano z wzorców i doświadczeń francuskich hodowców. 
W latach 80-tych większość produkcji kierowana była na eksport do Belgii, pstrąg był wówczas towarem reglamentowanym.
Ciągle rozwijająca się firma, przekształciła się na początku lat 90-tych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
W dobie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej firma w niczym nie ustępuje zachodniej konkurencji, ciągle poprawiając jakość swych produktów, modernizując zaplecze produkcyjne oraz prowadząc ekspansywną politykę sprzedaży. Pstrąg z Mylofu wędruje na stoły Polaków, Czechów, Słowaków, Litwinów, Niemców i Duńczyków.
Uprawnienia eksportowe na rynki Unii Europejskiej firma zdobyła już 2 lata przed akcesją Polski w 2002 roku.


Stawy z "lotu ptaka"Budowa stawów - 1974

stawy narybkowe
stawy tarlakowe
stawy selekcyjne
podchowalniki
odpijalniki

Jaz piętrzący (wodospad) na rzece Brda

Wytwórnia pasz granulowanych


 Budowa stawów, w tle budynek wylęgarni

Budowa przegród hodowlanych na Wielkim Kanale Brdy - 1976

Budowa przegród hodowlanych na Wielkim Kanale Brdy - 1976


 Stawy nocą - widok z tamy na rzece Brda
 Budowa przegród hodowlanych na Wielkim Kanale Brdy - 1976


Sortowanie ryb pod względem wielkości

Transprt jachtu harcerskiego przez zaporę w Mylofie. Lipiec 1933 r.
Źródło
Źródło
Źródło
Źródło

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz